Koncert- és TV-felvételek / 17 Views

Az ünnepélyes istentiszteleten igét hirdetett Főtiszteletű dr. h.c. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, aki igehirdetésében kiemelte, hogy fontos különbséget tenni siker és áldás között, hiszen a siker lehet látványos, de sosem lesz maradandó, viszont az áldással Isten többet ad, mint azt bárki el tudná képzelni, ezért ne érjük be kevesebbel, mint amit Isten számunkra adni tud. A tanévnyitó ünnepségen köszöntő beszédet mondott Prof. Dr. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony, aki köszöntötte és gratulált mind a 2812 felvételt nyert elsőéves hallgatónak. Az elmúlt tanév nehézségeiről és próbatételeiről is beszélt, de kiemelte, hogy az oktatók, hallgatók és munkavállalók is sikeresen vették az akadályokat, és eredményes tanévet zárt az intézmény. Kiemelte, hogy „az egyetem hallgatók nélkül olyan, mint a könyvtár könyvek nélkül”, ezért örömének adott hangot, hogy a 2021/2022. tanévet jelenléti oktatással kezdheti meg az egyetem. Rektorhelyettes asszony hangsúlyozta, hogy a „Károli Gáspár Református Egyetem korszerű, modern, ugyanakkor hagyománytisztelő intézmény is: nem csak a tudomány legfrissebb, naprakész ismereteit oktatja, hanem infrastrukturálisan is dinamikusan fejlődik és bővül”. Kiemelte, hogy a tavalyi év sikeres intézményakkreditációs eljárásának köszönhetően az egyetemet a Magyar Felsőktatási Akkreditációs Bizottság 2026. március 26-ig akkreditálta – a határozatból kiemelte, hogy: „az intézmény minőségbiztosítási- és fejlesztési folyamatai tervezettek, tervezési, ellenőrzési, mérési és értékelési eljárásai rendszeresek. A vezetési folyamatok és a minőségbiztosítási folyamatok között erős a kapcsolat, az oktatás menedzsmentje megfelelő, a kutatás menedzsmentje jó, iránya illeszkedik az intézményi stratégiához”. Beszédében ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „egy egyetemet nem az épületek és a létesítmények teszik igazi szellemi központtá – bár a fejlődő technika és az infrastruktúra nélkülözhetetlen a korszerű ismeretátadáshoz – hanem az oktatás színvonala és a közösségi élet minősége”. Prof. Dr. Czine Ágnes a Károli Gáspár Református Egyetem hallgatóinak tudományos- és sportsikereit is kiemelte, különös tekintettel a 35. OTDK eredményeire és a 32. Tokiói Nyári Olimpiai Játékok kiemelkedő sikereire utalva. A tokiói olimpián jelenlegi és alumni hallgatóink is eredményesen és méltón képviselték Magyarországot, egyúttal egyetemünk hírnevét is tovább öregbítették. Egyetemünk keresztyén értékeken alapuló intézmény, mely nem csak hagyományaiban, de mindennapjaiban is fontosnak tartja a keresztyén hit jelenlétét, ezért kiemelte, hogy a Károli Gáspár Református Egyetemen több olyan hallgatói szolgáltatás is elérhető – az Egyetemi Lelkigondozói Szolgálat és az Egyetemi Lelkészség – mely ebben segítheti a hallgatókat. A hallgatók lelki stabilitása és lelki egészsége rendkívül fontos, erre az intézmény teret és lehetőséget biztosít, hiszen olyan ígéretek állnak a hittel élő ember rendelkezésére, mint az az élet, amely „olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz” (Zsolt 1,3). Rektorhelyettes asszony kiemelte, hogy „Egyetemünk célja, hogy református szellemiségben, a magyar felsőoktatás évszázados hagyományaira építve olyan keresztyén erkölcsű, nagytudású, széles látókörű szakembereket képezzen, akik majd minden körülmények között megállják helyüket az életben”. Hozzátette, hogy a „Károli Gáspár Református Egyetem azért tud többet adni hallgatói számára, mint a világi egyetemek, mert nemcsak a legmodernebb tudományos ismereteket nyújtja hallgatói számára, hanem a keresztyén hit támaszát is”. Prof. Dr. Czine Ágnes beszéde végén kiemelte, hogy közösségbe tartozni felelősséget is jelent, ezért az oltás fontosságára is felhívta a hallgatók figyelmét. Köszöntő beszédét Pál apostol thesszalonikaiaknak írott levelének verseivel zárta: „Éljetek egymással békességben! Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez. Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás és mindenki iránt.”     KEVESEBB