Nyomtatás

Február 25-én tartottuk az újonnan választott presbiterek fogadalomtételét. Isten áldja meg a közöttünk szolgáló elöljárók életét!

Fekésházy Márta


1976-ban születtem, sárospataki gyökerekkel rendelkezem. Fontos számomra református identitásom, melyben neveltettem. Nagyapám kántortanító volt, édesapám pénzügyi ismereteivel a sárospataki református gyülekezet presbitereként, gazdasági gondnokaként szolgált haláláig. Tanulmányaimat a Sárospataki Református Teológián kezdtem, majd a nagykőrösi KGRE Főiskolai Karán szereztem hittanoktatói diplomát. 2001-ben megszületett Dávid fiam, így a teológiát levelező tagozaton, a Selye János Református Egyetemen fejeztem be. 2008-ban a SOTE Mentálhigiéné Intézetében lelkigondozóként végeztem. 2005-től az Újpesten működő Benkő István Református Ált. Isk. és Gimn. vallástanáraként dolgozom. Több, mint tíz éve vált lelki otthonommá a „Pozsi”, ahol hitemben erősödhetek, és lelki növekedésemben arról a kegyelmes Istenről hallhatok, Aki odahajol, felemel, gyógyít és szeret! Fontos Igémmé vált a Zsolt 23,6. „Bizony jóságod és szereteted kísér életem minden napján.”