Gyülekezetünk - számokban

A mögöttünk álló félévben 29 temetést végeztünk, a legfiatalabb elhunyt 55, a legidősebb 103 éves volt. 54 keresztelőt végeztünk, anya vagy apa és gyermeke egyszerre, keresztszülő és gyermek együtt, négytagú család egyszerre, egy családból öt illetve három gyermek egyszerre. 7 felnőtt, 21 gyermek tett konfirmációs fogadalmat. 7 esküvő volt.


Felnőtt konfirmáció – április 17.
„Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek fogadásidat!” Zsoltárok 50,14


Gyermek konfirmáció – június 5.
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.” Példabeszédek 4,23


Tanévzáró istentisztelet – június 11.
„…aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, semmiképpen nem megy be abba.” Lukács 18,17


A hétfő esti kör lezárta az évet

Több, mint tíz éve a felnőtt konfirmandusok is egyéves felkészítésre járnak, hasonlóan a gyerekekhez. A húsvéti konfirmációt követően sokan maradnak akár több éven át is hűségesen a hétfő esti kör tagjaként. Az idei évet nemcsak szeretetvendégséggel, hanem úrvacsorával egybekötve zárta le az örök ifjúság.