Lapunk megjelenésével egyidőben, február 25-én tartjuk az újonnan választott presbiterek fogadalomtételét. Az új presbitérium névsorát az alábbiakban közöljük. Isten áldja meg a közöttünk szolgáló elöljárók életét!

Presbiterek: Bálintné dr.Matyó Csilla, Bereczki Éva, Berkesi Gábor, Borsy László, ifj.Borsy László, Dénesi Tibor, Kerekes Barnabás, Komjáthy István, Koronka Lajos, Kövespataki László, Lohr Ferencné, Mátyás Imre, Nagy Kázmér, Pálóczy Attila, Polgárné Horváth Éva, dr.Prohászka Zoltán, dr.Somogyi László, Szabó Attila, Szántay Balázs, dr.Szanyi Árpád, Szmerka Gergely, Szőnyi Endre, Szűcs Attila, dr.Vajda László, Varga Ferenc Illés
Pótpresbiterek: Csoportné Fekésházy Márta, dr.Farkas Gábor, Gulácsi Zsolt, Kiss László, Nagy Sándor, Somogyi Kristóf, Tamás Bertalan.

A gyülekezet főgondnoka, Barátossy Jenő nem tudta tovább vállalni szolgálatát, ezért a gyülekezet dr. Vajda Lászlót választotta meg gondnokává. A presbitérium januári ülésén Jenő bácsit a Pozsonyi Úti Gyülekezet örökös tiszteletbeli főgondnokává nyilvánította. Hálaadással emlékezünk az elmúlt húsz évre, a következőkben pedig mindkét elöljárónk gondolatait olvashatjuk.