Tábori csoportkép„Elmenvén pedig prédikáljatok mondván: elközelített a Mennyeknek országa” Máté 10,7

Jézus küld. Ki más is? És ha Ő küld, akkor menjünk! Gyülekezetbe, iskolákba, otthonokba. Menjünk! De csak akkor, ha Ő küld. És ha van tőle kapott mondanivalónk. Ez a mai világ nagyon éhes, lelkileg alultáplált. Az átlagembert a mindennapi élet semmivel nem biztatja, sőt, inkább sokkolja, fenyegeti. Hirdessétek hát! Közel van a Mennyek országa. Minden látszat ellenére így igaz. Úgy tűnik, sokkal inkább e földi világ uralkodó, látványos, sokkal több decibellel bíró. De látva az idő mindent megmérő, ellentmondást nem tűrően csak az értéket megtartó erejét, a Mennyek országa állandó és megmarad. Földi hatalmasságok, fegyverek, pénz, diktatúrák előbb-utóbb semmissé lesznek. De az ige örök, és megáll mindenkor.

Jézus küld, menjünk, de nem mindegy, mit mondunk. Ne szégyelld az evangéliumot! – mondja a Szentírás üzenete. Kérd el Tőle az interpretáció helyességét, tudd, hogy az „Isten szeretet”; és az örök szeretet hullámhosszán közelíts emberekhez, gyermekekhez! Csendesen hirdesd, de inkább éld az igét mások elé: közel van a Mennyek országa. Koránt sem lesz mindig sok látványos és pozitív visszajelzés. Sőt, tán’ a küszködés, a küzdelem lesz inkább osztályrészül. De gondolj mindig arra, kedves szolgatársam, hogy az Úr Isten mindenről tud, nála-nélkül semmi sem történik, a küszködés is benne van az Ő tervében. Ne kedvetlenítsen el, vigyen közel inkább az Úrhoz a küzdelem!

Kezdjük, induljunk azzal a Páli gondolattal: „… a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1 Kor 15, 58). Ezért ha az Úrban levő a szolgálat, lesz rajta áldás. Keresztelő János adott hozzá egy pedagógiai modellt, mely szerint neki növekednie kell, nekem pedig alászállnom. Ha csak egy gyermekkel foglalkozol, vagy egy csoporttal, vagy emberek mellett segítesz, növekedjen Jézus Krisztus!

Kedves Szülők! Legyen számotokra üzenet Jézus hívása: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ne tiltsátok tőlem, ilyeneké a Mennyek országa. A ma világának látványos életgyakorlata a döntést a gyermekre hagyni: majd ő megválasztja. Ez megfutamodás. Ha gyermek beteg, magas a láza, nem bízzuk rá, hogy hívjunk-e orvost. A gyermeket nem erőltetni semmikor, csak csendesen terelgetni, ezt fogadta minden szülő és keresztszülő gyermekük megkeresztelésekor.

Kedves Munkatársak, Szülők, Gyülekezet, Testvérek! Az Úr Jézus Krisztus evangéliuma, éltető valósága jegyében, imádságos szívvel és sok reménységgel kezdjük el a 2018/2019-es hittanos évet.