"Bezárt mindenkori hívő ember: gyere méltósággal! Mert Jézus vezet, mert ő van veled. Történjék bármi, nevessenek ki hitedért, emelt fővel gyere, mert a Feltámadott és élő Úr veled van! Neki van hatalma kivezetni!" Berkesi Gábor, Lk24,50-53

"Szükségem van a testvérekre, a gyülekezet közösségére! Hát megfeledkezett rólunk az Isten?! Hadd mondjam azt: Isten nem feledkezett meg a nekünk adott ígéretről. És az Ő ígérete ma is érvényes, visszaadja mindazt, amit elveszítettünk. (...) Hiszem, hogy aki megtart bennünket és meg tud tartani bennünket, azt ígérheti számunkra, hogy van tovább, van megtartatás, van gyógyulás. Neki van hatalma efölött a betegség fölött is." Székely Tamás, Ézsaiás 49, 14-17