Nyomtatás

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által lebonyolított REB-17-PROG-0292 azonosítószámú támogatás keretében a Budapest Pozsonyi úti Református Egyházközségben az alábbi előadások valósultak meg.

Előadást tartott Dr.Szabó Lajos evangélikus egyháztörténész professzor, Melanchton hatása napjainkra címmel;

Rácz Sándor erdélyi református lelkész-történész Bethlen Gábor munkásságáról és Erdély aranykoráról tartott előadást;

Németh Pál református lelkész, a Kálvin Társaság elnöke az elfeledett Zwingli címmel szólott hozzánk;

Szabó Zsuzsanna kecskeméti lelkész egyháztörténész Zsindelyné Tüdős Klára munkásságát méltatta;

Radvánszky Ferenc kárpátaljai (mezőkaszonyi) lelkipásztor az európai és a magyarországi reformáció összefüggéseit értékelte.