Számadásunkat a bezárt templommal kell kezdenünk: 2020 húsvétját és adventjét egyaránt zárt ajtók mögött kellett megélnünk.
Mégis voltak nagyszerű és lélekemelő alkalmaink!


Tarthattunk gyermekkonfirmációt, és részünk volt három hangversenyben. Köztük meghallgattuk Mozart Requiemjét és a Liszt Ferenc kamarazenekart.

Temetnünk 36 alkalommal kellett. Fájó szívvel búcsúztunk Tamás Bertalan presbitertől, Barátossy Jenő tiszteletbeli főgondnokunktól és Borsy László presbitertől, a "Pozsi" kiemelkedően hűséges tagjaitól.
Felnőtt konfirmációt ugyan nem tartottunk, de huszonkét gyermeket konfirmáltunk meg!
Hat esküvőt és negyvenegy keresztelőt (benne hét felnőttét) tarthattunk az Úr kegyelméből.

 

Áldassék Isten, hogy megtartott minket és online talán még többen hallhatják az Úr igéjét.
Kérjük testvéreinket, hogy ne hagyják abba imádságos és anyagi támogatásukat!

 

Köszönjük 2020. évi adományaikat!
Mivel működési költségeinket saját perselypénzünk fedezi, kérünk mindenkit, aki teheti, az Újévben is hetenként a perselypénzt dobja be a virtuális perselybe banki átutalást igénybe véve.
Számlaszám: 11713005-20544351-00000000

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatba írjuk be: perselypénz.