Református hit- és erkölcstan - 2021/2022


Hat környékbeli iskolában tartunk órarendi hit- és erkölcstant. Az elsősöknek a beiratkozáskor, a felsőbb évfolyamon való átjelentkezésről pedig május 20-ig kell nyilatkoznia a szülőnek a megadott formanyomtatványon az iskola vezetősége felé, ha református hittanra szeretnék beíratni/átjelentkeztetni gyermeküket. 

 

A plakáton kívül az MRE Zsinati Oktatási Irodája által készített prezentáció rövidített verziójával tájékoztatjuk a szülőket, és bátorítjuk, hogy válasszák gyermeküknek a református hittant.