Flat View
Év szerint
Havi nézet
Hónap szerint
Weekly View
Hét szerint
Daily View
Ma
Search
Keresés
Események
2021. április 11. - 2021. május 18.
2021. április 13.
  • Hittanos beiratkozás

    Református hit- és erkölcstan - 2021/2022


    Hat környékbeli iskolában tartunk órarendi hit- és erkölcstant. Az elsősöknek a beiratkozáskor, a felsőbb évfolyamon való átjelentkezésről pedig május 20-ig kell nyilatkoznia a szülőnek a megadott formanyomtatványon az iskola vezetősége felé, ha református hittanra szeretnék beíratni/átjelentkeztetni gyermeküket. 

    Az MRE Zsinati Oktatási Irodája által készített prezentáció rövidített verziójával tájékoztatjuk a szülőket, és bátorítjuk, hogy válasszák gyermeküknek a református hittant.

    Category Image