Csoportjaink

Megalakult a Hálaadás Református Nőszövetség

Örömmel tájékoztatjuk református testvéreinket, hogy követve az 1950-ben alakult, majd 1991-ben újra szervezett magyarországi Református Nőszövetség példamutató munkáját, elfogadva alapszabályát, 2012. év január 2-án 16 nőtestvérünk részvételével a Pozsonyi úti gyülekezetben is megalakult Hálaadás Református Nőszövetség.

Péntekenként 16:30 órai kezdettel tartjuk az utóbbi két-három év és a frissen konfirmáltak, azaz a kisifjúság bibliakörét, amelyen közös beszélgetés zajlik a korosztály és életünk fontos kérdéseiről a Biblia alapján. Természetesen, ha valaki még nem konfirmált, de szívesen részt venne ezen az alkalmon, őt is ugyanúgy szeretettel várjuk. A csoportban működik egy némajáték - színjátszó - kör is.

Az alkalmat Berkesi Gábor lelkész vezeti.

Péntekenként 15 órai kezdettel tartjuk a gyermek konfirmációi előkészítőt. Várjuk a tizenkettedik életévüket betöltött gyermekeket. Alkalmunk hitmélyítő, ismeretközlő, módszerében játékos. Cél: Jézus Krisztus megismertetése, megismerése. Akinek az időpont nem megfelelő, kerítünk lehetőséget külön foglalkozásra is. A konfirmációi ünnepély időpontja pünkösdhétfő.

Az előkészítő alkalmat Berkesi Gábor lelkész vezeti.

Hétfő esténként 19:30 órai kezdettel felnőtt konfirmációi előkészítő beszélgetést tartunk a lelkészi fogadó szobában.

Szeretettel várunk mindenkit, akik konfirmálni szeretnének, de azokat is, akik már konfirmáltak, de szívesen beszélgetnek a mindennapok dolgairól a Biblia fényében. Természetesen nem kötelező konfirmálni, alkalmunk nyilvános. Szellemi-lelki műhelymunka és közös imádság ez az este. A felnőtt konfirmáció minden évben húsvét hétfőn az istentisztelet keretében történik. Ha valaki kéri, van lehetőség szűk körben is megerősíteni hitét.

Az alkalmat Berkesi Gábor lelkész vezeti.

Istennek hála, rengeteg kisgyermekkel gyarapodott gyülekezetünk. A kisgyermekes szülők közösen megalakították a Baba-mama-papa kört. A havi egyszeri alkalom mindig közös énekléssel, énektanulással indul, majd egy rövid áhítat után egy-egy előre meghatározott témát járunk körbe.

Többször volt már kézműveskedés, Kerekítő foglalkozás, diavetítés is. Nyáron pedig kerti sütögetés, összejövetel keretében egy egész napot töltöttünk együtt. Tervezünk közös hétvégét, kirándulásokat is. Szeretnénk meghívni szakembereket is, akik a gyermekvárással és neveléssel kapcsolatban felmerült kérdésekre segítenek választ adni.

Várjuk szeretettel a templom melletti babaszobába a kismamákat és a kisgyermekes anyukákat, apukákat gyermekeikkel együtt!

Gyermekcsoportok egyházközségünkben több helyszínen és időpontban működnek – vasárnap és hétközben – az alábbiak szerint.

Vasárnaponként 10 órától, az istentisztelet alatt a gyermekek koruknak megfelelő foglakozáson vehetnek részt. Ennek keretében bibliai történettel, s annak üzenetével foglalkozunk, imádkozunk, éneklünk, játszunk, beszélgetünk, színezünk, barkácsolunk. Idén az alábbi csoportbeosztás szerint várjuk a gyerekeket gyülekezeti termeinkben:

Óvodások: dr. Csathó Péterné Lakatos Mária és Kőrös Orsolya
Alsósok: Horváth Éva
Felsősök: Németh Tamás

A Budapest Pozsonyi úti Református Egyházközség kórusélete a Szenci Molnár Albert énekkarral kezdődött, amelyet Arany Sándor karnagy vezetett. Az ő kérésére komponálta Kodály Zoltán a 114. genfi zsoltár című művét a templom orgonájának felszentelésére.
A gyülekezet jelenlegi énekkara, a Hálaadás kórus 1995-ben alakult a gyülekezet lelkipásztorának, Berkesi Gábornak vezetésével. A kórus vezetését 1999 óta Kárpátiné Berkesi Boglárka karnagy, a gyülekezet kántora látja el. Keze alatt a kezdetben alkalmi énekegyüttesből egy állandó kórus formálódott, amelynek repertoárja folyamatosan bővült, köszönhetően a rendszeres vasárnapi próbáknak és a lelkes, 30 fős összerázódott csapatnak. Nagy öröm, hogy több generáció alkotja ezt a közösséget. Megható és példaértékű, hogy szülők és gyerek együtt vannak jelen, és érzik fontosnak ezt a szép szolgálatot.

Immár évtizedes hagyomány, hogy péntek esténként a „nagyifiben” összejövünk a Pozsonyi úton. Ilyenkor énekelünk, Igét olvasunk, bibliai és hétköznapi hitéleti kérdésekről beszélgetünk. Szerepünk a gyülekezet életében is igen változatos. Csoportunk tagjai gyakorta kísérői a kisebb gyermekek kirándulásainak, nyári táborainak, és mi magunk is szívesen túrázunk. A nagyifiben több kórustag is van, és gyakran szolgálunk más alkalmakon is, például besegítünk a „kisifiben”, közreműködünk a szerda esti bibliaórán, részt veszünk a „Hálaadás” időszakos újság szerkesztésében. Több alkalommal önálló ifjúsági istentiszteletet tartottunk, ahol énekekkel, versekkel, segédlelkészünk igemagyarázatával szolgáltunk.