Aktuális hangzó igehirdetések

 • Részletek
 • Részletek
  Alapíge:19kir1-8
  orgonál:Berkesi Boglárka és Berkesi Sándor
  úrvacsorát oszt:Baán Márton
 • Részletek
  Lekció:55Ézsaiás1-3
  Textus:2Kor9,6
  orgonál:Berkesi Gábor
 • Részletek
  Alapíge:1királyok17 1-8vers
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Közreműködnek: a Baár-Madas 11d osztály diákjai,:Bognár és Kerekes Barnabás tanár urak,

  orgonál:Berkesi Boglárka

  alapíge:56.zsoltár 4.verse
 • Részletek
  Közreműködnek:a fent felsorolt református, evangélikus,baptista lelkészek
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:római levél 1.rész 17.vers 2,fele:"az igaz ember hitből él"
  Ágenda:Baán Márton 6.éves theológiai hallgató
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:9Ezsdrás 6-rész végéig
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:Ezsdrás könyve 5.rész
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:4Ezsdrás könyve válogatott versei
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  orgonál:Berkesi Boglárka,
  a hírdetéseket Pálóczy Attila presbiter,missziói gondnok olvassa fel
 • Részletek
  Az Istentisztelet keretében vendégünk volt az Invocatio Musicalis együttes. Az Invocatio együttes különféle zenei áramlatok, stílusok nemes keverékét jeleníti meg, hasonlóan egy boszorkány üstjébe kerülő különféle orákulomokhoz. Ez a korokon és stílusokon átívelő műfaji szinkretizmus jól leírja egész zenei ars poeticájukat. Az Invocatio név latin volta miatt nemzetközi, másrészt jól kifejezi közös zenei missziójukat: a megszólítást, segítségül hívást, fohászkodást vagy akár a megszólított állapotot.

  Az Invocatio az utóbbi években rendszeres résztvevője az Ars Sacra műsorfolyamnak.

  Alapíge:Ezsdrás könyve 3.rész
  Ígét olvas_Kerekes Barnabás presbiterünk,
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:Ezsdrás könyve 1.rész
  Felolvassa és orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Hittanos évnyitó-nyári táborozásra emlékező zenés-énekes Istentisztelet
  Alapíge:4Máté18-22
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Úrvacsoraosztás új kenyér alkalmából
  Alapíge:Zsoltárok 126
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:23Luk46-rész végéig
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge_ 10Ján23-30
  orgonál:Berkesi Boglárka,
  hírdetéseket mond:Berkesi Gábor
 • Részletek
  Alapíge:10Luk38-42
  Ígét hírdet és orgonál:Berkesi Gábor
  záró orgonajáték:Bán István
 • Részletek
  Alapíge:2Lk1-4
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:11Luk37-41
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
 • Részletek
  lekció:hegyibeszéd eleje
  textus:zsid13,8
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Ma Palcsó Attila Hetény [Chotín] lelkésze hírdeti az ígét Lekció:Péter 1.levele I.rész 3-13-vers,
  Textus:Péter 1. levele I.rész 8-9.vers
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:10Luk38-42
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:8Lukács40-58
  Ígét olvas & orgonál:Berkesi Boglárka

 • Részletek
  Alapíge_7 dr.Lukács 11-17
  orgonál:Berkesi Boglárka,
  záró orgonaszám:Pachelbel:d-moll praeludium,fúga & Chaconne 2.tétel
 • Részletek
  Alapíge_4Lukács,31-44
  ígét olvas_Berkesi Sándor
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  orgonál:Berkesi Boglárka,közreműködnek a hittanos fiatalok
 • Részletek
  orgonál:Berkesi Boglárka,közreműködik a Székelyudvarhelyi énekkar Szakáts Annamária karnagy vezetésével
 • Részletek
  Alapíge:
  orgonál:Brunner Balázs
 • Részletek
  Alapíge:1Mózes11,1-9, 2Apcsel6
  orgonál:Berkesi Sándor,
  orgonál,és szólót énekel:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge: 1 Apcsel 6-14
  orgonál:Berkesi Boglárka helyett Brunner Balázs presbiter
 • Részletek
  Alapíge:Máté15,21-28
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:4Mózes22 (Bálám szamara)orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge : 4Mózes,21-4-9
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:Jel 1,9-20
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Elhangzik:
  Ruppel:Jöjj mondjunk hálaszót,
  Gárdonyi Zoltán:Az Úr szabadított meg,

  Szokolay Sándor:Áldjuk Isten nagy kegyelmét,
  Parry:Szívemnek vágya,
  Gárdonyi Zoltán:Hálaadó ének,

  Händel:9 német ária/Flammende rose
  Közreműködik a Hálaadás Kórus - vezényel:Berkesi Boglárka,
  szóló:Sepsy Katalin,
  hegedűl:Bánfi Balázs
  orgonán kísér:ifj.Szotyori Nagy Gábor
 • Részletek
  Alapíge:
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:
  orgonál:Berkesi Boglárka
  ígét olvas:Kerekes Barnabás tanár úr presbiter
 • Részletek
  Alapíge:
  orgonál:Berkesi Boglárka
  úrvacsoraosztás Böjt 1.vasárnapján
 • Részletek
  Alapíge:2Tim1-14
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:
  Textus:
  orgonál :Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:
  Textus:
  orgonál :Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:
  Textus:
  orgonál :Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:
  Textus:
  orgonál és ígét olvas:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:
  Textus:

  Orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:
  Textus:

  Orgonál:Berkesi Sándor karnagy
 • Részletek
  Lekció:
  Textus:

  Orgonál:Brunner Balázs presbiter
 • Részletek
  Lekció: 5Máté1-12
  Textus:Mikeás 6,8
  „A lényeg”
  Orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Pozsonyi út 2015.12.26 Karácsony 2.nap Ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással Németh Tamás
 • Részletek
  Istentisztelet úrvacsoraosztással
  Közreműködik:Németh Tamás beosztott lelkész,
  Berkesi Sándor karnagy - orgona,
  Berkesi Boglárka kántor - orgona, szóló-ének
 • Részletek
  Szenteste 2015.12.24 Berkesi Gábor, Sándor,Boglárka és mások
 • Részletek
  Karácsonyra készülő énekes-zenés Istentisztelet
 • Részletek
  Supplication:Közreműködneka Baár-Madas gymnasium diákjai Kerekes Barnabás tanár úr presbiterünk vezetésével
 • Részletek
  Közreműködik a Hálaadás Kórus:
  Kodály:Adventi ének
  Mendelssohn:Ezt parancsolja mennybéli angyalainak
 • Részletek
  Advent 1.vasárnapja Istentisztelet rvacsoraosztással.
  Alapíge: 7Mikeás1-7
  Ágenda:Németh Tamás,
  orgonál:Berkesi Boglárka
  szólót énekel:Sepsy Katalin
 • Részletek
  Lekció: 11Márk20-22
  Orgonál:Pálóczy Júlia
 • Részletek
  Alapíge: 42Ézsaiás1-12 orgonál és ígét olvas:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció: VMózes21,4-9
  orgonál:Berkesi Boglárka,
  Közreműködnek a Benkő iskola diákjai
 • Részletek
  Alapíge:37zsolt,1-7
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:igecsokor
  orgonál:Berkesi Boglárka,
 • Részletek
  Alapíge:1Korinthus 13 /1-4
  orgonál:Berkesi Boglárka,
  Közreműködik: a Triola Fúvósegyüttes (Simándi Éva – fuvola, Székely Péter – klarinét, Sáska Gábor – fagott) valamint Székely Zsófi – fuvola, Csembalón kísér Tódy Ilona.
 • Részletek
  Textus:1Korintus7 17-24 Németh Tamás)
  Lekció:1Korintus7 21-23
  orgonál:Berkesi Boglárka helyett:Brunner Balázs
 • Részletek
  Textus:1Korintus1 18-31 (Kerekes Barnabás)
  Lekció:1Korintus1 18
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció: 16Márk1-8
  Textus: 16Márk6
  Orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:Márk 14, 55-65
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Hittanos zenés évnyitó és tábor-beszámoló
 • Részletek
  "Az elmaradt köszönet, az elmaradt hálaadás"
  Lekció: 17Lukács11-19
  Textus: -
  Orgonál:Berkesi Boglárka
  úrvacsoraosztással
 • Részletek
  Lekció: 10Márk17-27
  Textus: 5Máté3
  Orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:7Mk31-37 (Berkesi Sándor)
  Textus:7Mk34
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:4Luk14-30
  Textus:6Mk2-4
  ígét olvas:Németh Tamás,
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció: 3Sám1-21
  Textus: Zsid4,12
  Orgonál:Berkesi Sándor
 • Részletek
  Lekció:2Móz3,1-12
  Textus:11zsid27
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:62.zsoltár
  Textus:62.zsoltár:"4csak"
  orgonál:Berkesi Gábor
 • Részletek
  Lekció:10 Dániel (Polgárné Horváth Éva)
  Textus:10 Dániel 19
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:9Dániel 1-19 (Berkesi Boglárka)
  Textus:9Dániel 18/2
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:1Dán1-17 (Röhrig Fülöp)
  Textus:9Dán7
 • Részletek
  Lekció:9Apcsel31-42 (Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy)
  Textus:9Apcsel40
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció: 4Apcsel13-24
  Textus: 4Apcsel23-24
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció: 8Apcsel1-8
  Textus: 3Jel18
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:2Apcsel36-42
  orgonál:Berkesi Boglárka

 • Részletek
  Közreműködnek a Marosvásárhelyi 7-es számú Ref.Gyülekezet (Szabadság utcai) énekkara és zenekara Dénes Előd lelkipásztor-zeneszerző-karnagy vezetésével
  Alapíge: 3Apcsel6
  orgonál:Brunner Balázs presbiter
 • Részletek
  Gyermekkonfirmáció Pünkösd-hétfőn
  Lekció:6Ján9
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Hittanos zenés évzáró + Pümkösdi Istentisztelet úrvacsoraosztással
  orgonál:Berkesi Boglárka, énekel:Sepsy Katalin
 • Részletek
  Lekció:1Apcsel12-16 (Berkesi Boglárka)
  Textus:1Apcsel14
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció: 2Philippi1-11(Németh Tamás)
  Textus:28Mt16-
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:2Móz2/1-10 Lohr Ferencné presbiter
  Textus:49Ézs14-16
  Anyák napja orgonál:Brunner Balázs
 • Részletek
  Lekció:20jn19-23,9Apcsel10-20 (Polgárné Horváth Éva hitoktató, presbiter)
  Textus:9Apcsel17
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:1Kor15/12-28 (Pálóczy Attila)
  Textus:1Kor15/19
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:20Jn19-23
  Textus:-Békesség néktek
  orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapíge:16Mrk14-18
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Textus:-16Márk1-18 felolvassa:Berkesi Sándor karnagy
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Gyülekezetünk Hálaadás kórusának szolgálata.
  Műsor:
  Parry:Szívemnek vágya szent város
  Händel:Áld téged,Úr
  Haydn:Hozzád kiáltok hű Uram
  Haydn:Áldott a Jákób Istene
  Per crucem - kánon
  Mendelssohn:Bízva nézz a bércre fel
  Forsberg:Az élet nékem Krisztus
  Rutter:A Gaelic blessing - Ír áldás
  Vezényel és billentyűs hangszereken játszik:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:18Luk9-17
  Textus:18Luk15,16
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:-
  Textus:1Sám28/1-25 (felolvassa:Kerekes Barnabás presbiter)
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:1Sám16/1-13
  Textus:1Sám16/7b
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:-
  Textus:1Sám10/1,7
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:-
  Textus:1Sám9/1-6
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
  Úrvacsorát oszt:Tamás Bertalan
 • Részletek
  Lekció:1Sám7/2-13
  Textus:1Sám7/12
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:1Sám3/1-21 Németh Tamás beosztott lelkész
  Textus:1Sám3/9
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:1Sám2/1-11 Páricsy Zoltán pótpresbiter
  Textus:1Sám2/9/2"mert nem az erő teszi hatalmassá az embert"
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:8Ján37-59 Textus:8Ján37 ígét olvas,imádkozik és a hírdetéseket elmondja:Pálóczy Attila missziói gondnok
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:1Sám1/19-28 Textus:1Sám1/28
  orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Lekció:1Sám1/1-18 Ígét olvas:Polgárné Horváth Éva presbiter, Textus:1Sám1/17-18 orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Textus:4Jn1-14 (Pálóczy Attila gondnok), Lekció:4Jn13-14 orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapige:6Mt31-34 (Hegyi beszéd)
 • Részletek
  Óév búcsúztató Istentisztelet orgonál Brunner Balázs presbiter Alapige:3Jn1-16
 • Részletek
  "A Lényeg a lényeg" Lekció:2Lukács15-20,
  Textus 2Lukács15 orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka. igét olvas:Regina
 • Részletek
  Alapige:2Mt1-12 orgonál Berkesi Boglárka és Sándor, szólót énekel:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Karácsony 1.nap úrvacsoraosztással orgonál Berkesi Sándor és Berkesi Boglárka, énekel Banai Sára
 • Részletek
  orgonál:Berkesi Sándor és Boglárka, szólót énekel:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Gyülekezetünk karácsonyi családi Istentisztelete, melyet 2014. december 21-én vasárnap 10 órakor tartottunk.

  Rendhagyó módon a délelőtti Istentisztelet keretében volt ünnepélyünk! Az igei alkalom mellett a Kucifántos Együttes betlehemes előadását is megtekinthetjük.
  Alapige 25Mtzáró kiemelt versszak, orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Advent harmadik vasárnapján a Hálaadás kórus szolgálata az Istentisztelet keretében.
  Elhangzanak John Rutter művei:
  What sweeter music
  Angel's carol
  The Lord bless you and keep you
  Közreműködik gyülekezetünk Hálaadás Kórusa,vez.:Kárpátiné Berkesi Boglárka, Szólót énekel Sepsy Katalin, orgonán közreműködik, illetve
  befejezésül Charles Marie Widor 5.orgona symphonyájából az 5.tételt (toccata allegro) játsza:fj.Szotyori Nagy Gábor
  Alapige:23Lk39-
 • Részletek
  Advent 2.vasárnapja Alapíge: 27Zs, 9Mt9 orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Advent 1.vasárnapja úrvacsoraosztással Alapige: 2Mt1-12 orgonál:Pálóczy Júlia
 • Részletek
  Lekció:15Luk1-10, Textus:1Tim1,4-10,12-15 orgonán közreműködik:Kárpátiné Berkesi Boglárka, a hírdetéseket Németh Tamás beosztott lelkész olvassa fel
 • Részletek
  Alapige:14Luk1-7 orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka, közreműködik a Triola fúvósegyüttes Simándi Éva (fuvola): fuvola művésztanár,Székely Péter (klarinét): matematika, fizika és számítástechnika szakos tanár,Sáska Gábor (fagott): fagott művésztanár, Műsor: Bach G-dúr Triószonáta (BWV 1039) I. és II. tétel, valamint III. és IV. tétel Csembalón kísér Tódy Ilona.
 • Részletek
  Alapige: 37Ezék1-14felolvassa:Mátyás Imre főszerkesztő-presbiter,orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Reformációi ökumenikus Istentisztelet
  A kerületi baptista, evangélikus, és az angyalföldi gyülekezettel közös úrvacsorával
 • Részletek
  Alapige: 8róm31-39 orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapige:4Jón5-11 felolvassa Németh Tamás,orgonál:Berkesi Boglárka és Berkesi Sándor
 • Részletek
  Alapige_IV.Jón1-4 orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapige:Jn III,IV.1-4 felolvassa:Németh Tamás beosztott lelkész, orgonál:Brunner Balázs presbiter
 • Részletek
  Alapige: III.Jón orgonál:Berkesi Boglárka, igét olvas:Komjáthy István presbiter
 • Részletek
  Alapige: II.Jón orgonál:Berkesi Boglárka igét olvas:Pálóczy Attila missziói gondnok
 • Részletek
  Alapige: I.Jón 1-16 orgonál:Berkesi Boglárka keresztel:Fónagy Miklós emeritus esperes
 • Részletek
  Alapige: I.Jón1-5. orgonál:Berkesi Boglárka
 • Részletek
  alapige:121Zs felolvassa:Németh Tamás orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  alapige:1Móz32/1-11, 24- felolvassa és úrvacsorát oszt:Németh Tamás orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  alapige:1Móz27/34 orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  alapige:1Móz27/18-29 felolvassa:Németh Tamás beosztott lelkész. orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  Alapige 1Móz27/1-17
 • Részletek
  Alapige:5Móz30/8-10,16,19. orgonál Kárpátiné Berkesi Boglárka
 • Részletek
  alapige: IEféz1-8 -orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka, a hírdetéseket:Berkesi Gábor nagytisztelezű úr olvassa fel
 • Részletek
  alapige: 1Móz26/13-22 -orgonál:Kárpátiné Berkesi Boglárka